Onderwijs effect

(Ik heb besloten deze ‘oude titel’ weer uit de kast te halen. Hij voldoet denk ik het best aan de reden waarom ik de artikelen schrijf)

Er zijn weer genoeg gebeurtenissen binnen het Arubaanse onderwijs die aandacht verdienen. Laat ik beginnen met een aantal aspecten die te maken hebben met de examens op de mavo en de havo.
Op zowel de mavo als de havo moeten de examenkinderen een werkstuk samenstellen dat gekoppeld is aan een vakgebied. Op Colegio heet dit een PWS (profielwerkstuk) en op de mavo een PO (praktische opdracht). Het is vreemd dat de kinderen een dergelijke schriftelijke opdracht moeten uitvoeren, aangezien ze in de jaren voor het examen totaal niet is aangeleerd hoe ze zoiets moeten aanpakken en hoe ze informatie, in goed Nederlands, op papier moeten zetten.
Op de mavo wordt dit ook gewoon bij de opdracht vermeld. ‘ Schakel een docent Nederlands in of doe een beroep op iemand die goed thuis is in de Nederlandse taal en laat die persoon je werkstuk nakijken’.
Op de havo wordt dit niet aangegeven, maar het zal ongetwijfeld bij velen gebeuren… vaders, moeders, broers, zussen, kennissen… zij zullen toch grotendeels de grootste bijdrage aan het werkstuk leveren.
Je vraagt je dan af wat de werkelijke waarde van zo’n werkstuk is en waarom ‘ het maken ervan’ niet wordt aangeleerd.

Een nog grotere vraag is waarom de inlevermomenten niet overeenkomen. De ene leerling moet keihard aan de bak, omdat het inleveren van de ‘ruwe’ versie (alleen bij de havo) voor december is… terwijl andere leerlingen er rustig aan kan werken in de kerstvakantie en het later mogen inleveren. Op de mavo is hetzelfde het geval. De ene leerling (die tussendoor ook nog een her-SE moet doen) heeft een deadline voor de eindversie voor 1 december, terwijl een andere leerling nog moet beginnen (deadline ergens in maart). Het komt mij nogal oneerlijk over en samenspraak tussen leraren is ver te zoeken.
Als er geen overleg is tussen de leraren, er geen afspraken worden gemaakt, dan kan elke leraar zijn gang gaan. ‘Maak niet teveel, want ik heb geen zin om dat allemaal te lezen’ is een mogelijkheid die een leraar benutte… zo kreeg ik te horen.

De eerste rapporten zijn er al of komen er aan. Ik heb geen totaalbeeld over de stand van zaken op de mavoscholen en Colegio. Verontrustend is toch wel dat 50% van de kinderen in havo-3 een ‘bespreekgeval’ is (=onvoldoende rapport), met als uitschieter een klas waarin 70% van de kinderen ‘in de problemen’ zit. Het zou fijn zijn als middelbare scholen dit soort gegevens openbaar maken en niet in een soort ‘doofpot’ stoppen, misschien dat de kans om zulke slechte resultaten te voorkomen dan groter wordt…

Even een uitstapje. Op de Nederlandse tv zag ik het programma ‘Klem op de werkvloer’, een discussie over de toenemende problemen bij het onderwijs, de zorg, de politie e.d.
De belangrijkste constatering:
Door een toenemende controle van leidinggevenden/managers wordt het voor de werknemenden een steeds groter probleem om het werk goed te doen. Daarnaast geeft die controle aan dat het vertrouwen in de professionaliteit van de werknemers afneemt, dan wel verdwenen is.
Oftewel van bovenaf wordt van alles bepaald en (binnen het onderwijs) leerkrachten moeten daar maar mee dealen. Een mooi voorbeeld daarvan is hier dat de Minister van Onderwijs, die in september opeens als nieuwe regel invoert dat kinderen niet meer kunnen blijven zitten en dit zonder ook maar enig overleg doet. Leidinggevenden reageren verschrikt (en zullen wel met allerlei nieuwe regels komen), maar uiteindelijk zijn het de leerkrachten die het moeten oplossen… of gaat er gestaakt worden… is de emmer vol? In Nederland wel.

Laat er dan ook meegenomen worden dat de rapporten van de basisscholen weer naar een redelijk niveau terug worden gebracht. Nederlands bestaat nog slechts uit taaloefeningen, spelling en lezen (gevolg van het volstrekt overbodige leerlingvolgsysteem). Cijfers voor luisteren, spreken, schrijven komen er niet meer op voor. Ik zag zelfs een rapport met alleen Nederlands.

Geldt die zittenblijf-regel overigens ook voor middelbare scholen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *