Oude koe uit de sloot.

Toevallig (!) kwam ik een schrijven tegen, dat stamt uit 2002. Het waren een aantal kritische kanttekeningen.

SKOA en katholiek zijn

Allereerst: Wat is katholiek zijn?

Is dat (vooral!) ’s zondags braaf in de kerk zitten of is dat (vooral!) hoe je met je medemens omgaat (behulpzaam, rekening houden met een ander, vriendelijk e.d.)?

Verschillende collega’s van mij zijn ‘doodsbang’ voor SKOA… en zullen daarom niet snel ‘hun eigen mening’ geven. Regelmatig worden collega’s door SKOA-afgevaardigden ‘afgemaakt’ op zeer negatieve wijze. Dit hoor je en dan zit er toch waarschijnlijk wel een kern van waarheid in, want ik hoor het veel te vaak).

Ik neem aan dat het SKOA-personeel zondags in de kerk zit.

SKOA en hoofden (onderwijs!)

Is SKOA zo onderwijs bevoegd (onderwijs begaafd) dat men het onderwijsveld allerlei regels en maatregelen denkt te moeten opleggen?

Nee, is het antwoord, want veel van die regels en maatregelen staan lijnrecht tegenover goed onderwijs. Ze lijken meer een machtspositie (die SKOA volkomen onterecht inneemt) te benadrukken.

Dit vindt ook haar neerslag in het gedrag en de manier van werken van verschillende hoofden. Velen daarvan lijken braaf mee te lopen, zodat zij hun ‘machtspositie’ kunnen houden. Die hoofden zijn echter totaal niet bezig met perfectionering en/of verbetering van het onderwijs op hun scholen. Ze doen nutteloze controles, verzinnen belachelijke regels en hebben totaal geen positieve invloed op leerkrachten.

‘Op Aruba wemelt het van gedemotiveerde leerkrachten, collega’s met veel wrok’, aldus een Arubaanse collega.

… en zo moet je het onderwijs naar een hoger niveau proberen te brengen.

SKOA en PRIEPEB

Al mijn voorgaande kritische constateringen moeten afgelezen worden t.o.v. de ideeёn en bedoelingen van PRIEPEB. Onderwijsvernieuwing, een open benadering van kinderen… zelfstandigheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, respect, eerlijkheid…

Is SKOA voor of tegen PRIEPEB?

Ik kan beide organisaties niet goed plaatsen. Ze botsen enorm met elkaar. Van de waarden en normen die PRIEPEB pretendeert, zie ik niets terug bij SKOA. Aan de veranderingen draagt SKOA totaal niet bij; het werkt het eerder tegen. De hoofden met hun zinloze controlegedoe handelen tegen de waarden in die ze op hun eigen school zouden moeten invoeren (of willen ze dat helemaal niet?).

De open benadering van het kind (kinderen groeien namelijk op in een andere wereld dan ‘onze’ jeugdwereld… dus moet het onderwijs hierop inspelen… alle betrokken)… Ik ben er helemaal voor, maar die benadering moet er ook elders zijn (Directie Onderwijs, inspectie, SKOA, hoofden, teams).

En van groot belang. De waarden die je kinderen wilt bijbrengen, moet je zelf dan toch ook ervaren. Als volwassenen dat al niet kunnen, waarom moeten kinderen die waarden dan ‘begrijpen’?

Ik schreef dit 20 jaar geleden, maar ik denk dat er vrijwel niets veranderd is. Gelukkig is de wereld de afgelopen twintig jaar ook hetzelfde gebleven…