Sfeer, motivatie, ontwikkeling

Lees hier het fragment ‘hersenen’. 

Dit fragment komt uit het boek ‘Sfeer, motivatie en ontwikkeling’. Daarin staan 36 onderwijs-gerelateerde artikelen die werden geschreven voor het dagblad ‘Amigoe’. De artikelen werden vooral geschreven om de situatie voor schoolgaande kinderen, zowel in het basisonderwijs als in het Middelbaar onderwijs, te verbeteren. Het is een mix van kritische kanttekeningen, voorbeelden van leuke werkvormen en activiteiten op scholen en ideeën om positieve veranderingen te krijgen. Hoewel de meeste artikelen wel enigszins gericht zijn op de situatie op Aruba (waar de kinderen met weinig voldoening naar school gaan) zijn veel thema’s die aan de orde komen zeker ook van toepassing voor het onderwijs in Nederland.

Naast de 35 andere artikelen die zijn opgenomen in het boek schreef ik later nog een stuk of vijftien andere artikelen.