Thematisch onderwijs

Doorgaande lijnen

Een overzicht van de ‘doorgaande lijn’ binnen elk vakgebied en vervolgens de ‘doorgaande lijn’ wat betreft de ontwikkeling van specifieke vaardigheden.

Cognitieve leerlijn

 Verkeer:

Klas 2:   Over ‘het eigen gedrag in het verkeer’.

Klas 3:   Over water-,lucht- en landverkeer + regels voor voetganger en fietser.

Klas 4:   De verschillende verkeersmiddelen nader bekeken.

Klas 5:   Verkeersregels…examen.

Geschiedenis:

Klas 3:   Wat is geschiedenis?

Klas 4:   Hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis.

Klas 5:   Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Ridders, Azteken, Inca’s, Vikingen.

Belangrijke ontwikkelingen, gebeurtenissen, personen tussen 1500 en 1900.

Klas 6:   De 20e en 21e eeuw.

Egypte.

Godsdienst:

Klas 2:   De eigen geloofsbeleving.

Klas 4:   Religieuze feesten.

Klas 6:   Wereldgodsdiensten.

Aardrijkskunde:

Klas 3:   Aardrijkskundige begrippen.

Klas 4:   Aardrijkskundige begrippen en werken met de atlas.

Klas 5:   Zuid Amerika + topo.

Klas 6:   Noord Amerika, Azie, Afrika, , Australie en Europa + topo.

Menselijk Lichaam:

Klas 2:   Het lichaam en lichaamsverzorging.

Klas 4:   Werkstuk over het menselijk lichaam.

Klas 6:   Zintuigen, skelet, ademhaling, bloed, spijsvertering, hersenen, zwangerschap + ziekten.

Natuurverschijnselen:

Klas 5:   Het weer, natuurgebieden, vulkanisme, aardbevingen en de ruimte.

Klas 6:   Het landschap, de plantenwereld, milieu, natuurkunde, energie en voedsel.

Maatschappijleer:

Klas 2:   Beroepen.

Klas 4:   Organisatie van de samenleving

Klas 6:   Voortgezet Onderwijs.

Dieren:

Klas 2:   Zoogdieren, vissen, vogels, insecten, reptielen/amfibieen.

Klas 3:   Poster van een diersoort.

Klas 4:   Kenmerken van verschillende diergroepen.

Klas 5:   Werkstuk + spreekbeurt over een diersoort.

 

Leerlijn wat betreft de ontwikkeling van specifieke vaardigheden:

Mondelinge vaardigheid:

Klas 3:   Hoe moet je een spreekbeurt houden? (schematische voorbereiding)

Presentatie over een dier.

Klas 4:   Presentatie over een verkeersmiddel, een diergroep en een belangrijke nationale historische gebeurtenis/ontwikkeling/persoon.

Klas 5:   Spreekbeurt over een dier (n.a.v een werkstuk). Presentaties over een onderdeel van de ruimte en een internationale historische gebeurtenis/persoon/ontwikkeling.

Klas 6:   Presentaties over een aspect van Egypte, een onderdeel van het menselijk lichaam, een geheime opdracht en over aspecten uit de 20e of 21e eeuw.

Algemeen: Aandacht voor en training van duidelijk taalgebruik, het gebruik maken van een schematisch spiekbriefje, ‘het boeiend en orgineel’ maken, ict-gebruik (bv. power point) en overleg/samenwerken.

Lees- en luistervaardigheid:

Klas 3, 5: Forumlezen, waarbij er steeds meer geëist wordt.

Algemeen: Aandacht voor en training van ‘het voorlezen’, ‘het luisteren’, aantekeningen maken, duidelijke vragen samenstellen, duidelijk antwoorden noteren, leuke introducties en afsluitingen, samenwerking.

Schriftelijke vaardigheid:

Klas 3:   Uitleg van ‘Hoe maak je een poster ?’ en het samenstellen van een poster over een dier.

Schema samenstellen als voorbereiding op een spreekbeurt.

Klas 4:   Uitleg van ‘Hoe maak je een muurkrant’ en het samenstellen ervan over een verkeersmiddel, een belangrijk historisch feit, kenmerken van een diergroep.

Het gezamenlijk samenstellen van een werkstuk over het menselijk lichaam.

Klas 5:   Het samenstellen van een muurkrant over een ruimte-aspect en een historisch feit.

Een werkstuk over een diersoort.

Het samenstellen van een gedeelte van dossier Zuid Amerika.

Klas 6:   Muurkranten bij een onderdeel over Egypte, het menselijk lichaam en mede bij een facet uit de 20e en 21e eeuw.

Het samenstellen van een werkstuk.

Het mede samenstellen van een natuurverschijnsel-krant.

Algemeen: Aandacht voor en training van ‘het belangrijkste uit een tekst halen’, het gebruik maken van schema’s, samenvatten, ict-gebruik, samenwerken, illustreren…

Topografische vaardigheid:

Klas 4:   Kennismaking en werken met de atlas (soorten kaarten, register, legenda).

Klas 5:   Herhaling en verdieping bij Dossier Zuid-Amerika.

Klas 6:   Herhaling en verdieping bij de dossiers over de andere werelddelen + schaal en plaatsbepaling op aarde.