Bij BOVO kunt u terecht voor bijles

Bij BOVO kunt u terecht voor bijles, zowel voor kinderen van de lagere school als voor het vervolgonderwijs.

Onze manier van werken  is vooral gericht op de eigen motivatie van de leerling. We proberen die te stimuleren door te zorgen voor een prettige werksfeer. Als een leerling zich niet huis voelt bij de bijles, dan heeft het geen effect. Daarnaast zijn we betrokken bij de werkzaamheden van elk kind. Dit houdt geregeld in dat we ook buiten de bijlesuren voor kinderen bezig zijn.

Door de Coronacrisis kan het zijn dat er een zekere achterstand is ontstaan in de ontwikkeling van een kind. We hebben zeer veel onderwijservaring en kunnen daar op inspelen en eventuele achterstanden ‘wegwerken’.

Met Basisschoolkinderen werken we meestal individueel of in kleine groepen. Dit laatste geldt vooral voor kinderen in klas 5 en 6.

Voor de leerlingen binnen het vervolgonderwijs proberen we de jaargangen aan elkaar te koppelen. Dus de havo-3 leerlingen bij elkaar, de mavo-2 leerlingen bij elkaar etc.

De kinderen kunnen elkaar dan ook helpen en informatie uitwisselen.

We kunnen de ‘hogere schoolkinderen’ helpen op elk vakgebied. Voor veel vakken hebben we samenvattingen ontwikkeld die de kinderen bij het studeren kunnen helpen.

Na elk bijlesuur ontvangt u d.m.v. een volgblad een korte samenvatting van verrichte activiteiten.

Natuurlijk informeren wij u ook als er bepaalde zaken (werkhouding, resultaten, specifieke activiteiten) opvallen.

De bijles vindt plaats in een airco-frisse ruimte.
Een drankje is bij de prijs inbegrepen.

De momenten waarop bijles kan plaatsvinden is afhankelijk van de vraag en zal na overleg bepaald worden.

REGELS VOOR BIJLES

Voor de bijlessen hanteren wij de volgende regels:

  • Een kind moet minimaal 2x per week komen. Dit willen we om redelijk goed te kunnen volgen wat een kind allemaal voor school moet doen / waar ze mee bezig zijn. Dan kunnen we beter daarop inspelen en helpen.
  • Betaalt u per maand, dan willen we dat u VOORAF betaalt. Andere mogelijkheden zijn betaling per week of per les. Wij houden de betaling zo nauwgezet mogelijk bij, maar het kan geen kwaad als u dat ook doet.
  • Voor het komend schooljaar gelden de volgende betalingsregels:

Prive-bijles    = 40,- per uur
1 x per week = 35,-
2 x per week = 60,- (30,- per uur)
3 x per week = 75,- (25,- per uur)
4 x per week = 80,- (20,- per uur)

Bedenkt u dat de mogelijkheid ook bestaat dat een kind 2 uur achter elkaar kan komen!!!

  • Als een kind niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip en we ontvangen geen bericht, dan brengen we het volledige bedrag in rekening. Ontvangen we wel een bericht dan brengen we 10,- in rekening, behalve bij ziekte en speciale gelegenheden.

Probeer afspraken voor dokter/tandarts/groepswerk niet tegelijk met het bijlesuur te maken.

Adres: Balsamo 4, Ponton
e-mail: l.sybrandy@bovoaruba.com