Havo examen, Aruba

Voor SE-3 Nederlands moesten de kinderen acht boeken lezen. Verplicht waren ‘Het bittere kruid’ van Marga Minco en ‘Zuidstraat’ van Dennis Henriquez. Voor de andere zes boeken moest gekozen worden uit een lijst. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het SE niet mondeling, maar schriftelijk uitgevoerd. Over de verplichte boeken werden meerdere vragen gesteld, over de zes gekozen boeken een vraag per boek.

Ik weet niet precies waarom men overgestapt is naar deze werkwijze, maar succesvol is hij allerminst. In een klas was geen enkele voldoende en in de overige klassen waren de gemiddelden tussen een 4 en 5. We hebben het hier over een examen-onderdeel. Volgens de commentaren, die de leerlingen te horen kregen, was het de bedoeling dat kinderen ‘zo volledig mogelijke antwoorden’ moesten geven en dat is velen duidelijk niet gelukt. Ik snap dat wel, want schriftelijke vaardigheid wordt in vijf jaar Colegio nauwelijks ontwikkeld en ja… wat verstaat  een jongen of meisje van 16 a 17 jaar onder een ‘volledig antwoord’. Daar zijn denk ik vele voorbeelden voor nodig en flink wat ‘eigen oefeningen’ om dat duidelijk te krijgen. Die ‘lessen’ daarin zijn of niet gebeurd of men heeft de plank helemaal misgeslagen.

Bij een mondeling examen kun je vragenderwijs achterhalen wat een leerling weet over een boek. Komt een leerling er even niet uit, dan kan de vragensteller een kleine hint geven om de informatie die de leerling heeft over het boek te activeren. Een veel prettiger manier van examineren en ook een veel betere.

Kort gezegd: De kinderen zijn niet goed voorbereid op dit examen-onderdeel.

Dit is echter wel wat kort door de bocht. Ongetwijfeld hebben veel leerlingen niet alle boeken gelezen die ze hadden moeten lezen. Er zijn weinig kinderen meer die van het lezen van boeken houden en zeker niet de boeken die ze uit de lijst konden kiezen. Ik schreef hier al eerder over. Natuurlijk wordt het moeilijker om een vraag over een boek (volledig!) te beantwoorden als je het boek niet hebt gelezen.

Overigens heb ik begrepen dat elke leerling een (half) punt cadeau krijgt, zodat de cijfers wat minder rampzalig zijn. Echt zeker is dit echter niet, vandaar dat de kinderen een handtekeningenactie zijn begonnen om minimaal een vol punt erbij te krijgen (!). Het cijfer telt gelukkig maar drie keer mee…

Dan over naar een ander vak. Aardrijkskunde. Er komt geen examen voor aardrijkskunde???

Wat ik begrepen heb ligt dit vooral aan Curacao (…). Daar wordt een oud boek gebruikt waardoor informatie over Venezuela niet klopt (…) en er is niemand die het examen kan maken (…). Wie bedenkt het? Dit kan toch niet waar zijn. Dit moet haast wel nepnieuws zijn. Er komt geen examen omdat niemand het kan maken? Moet ik dat even doen?

Ik zou zeggen… bestel het examen uit Nederland. Volgens mij komt de stof aardig overeen en er  kunnen (zo nodig) natuurlijk wat (kleine) aanpassingen worden gemaakt. Wijs de kinderen er gelijk op dat je voor 15 euro een goede samenvatting kunt krijgen.

Overigens is men op Colegio vanaf dag 1 al bezig met Braziliё. De stof in de eerdere SE’s is niet of nauwelijks besproken, alles is gericht op het komende SE, dat over Braziliё gaat. Een erg vreemde manier van werken lijkt me…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *