De ‘Event-Manager’

Eindelijk eens een echt goede ontwikkeling binnen het onderwijs in Nederland… tenminste op sommige scholen. De scholen in Nederland hebben extra financiële middelen gekregen die ze ‘vrij’ mogen besteden. Een aantal scholen heeft er voor gekozen een ‘Event-Manager (EM)’ aan te stellen. Deze persoon gaat de tijd besteden aan het organiseren van leuke activiteiten op school. Supergoed!… Ik zou op jongere leeftijd meteen voor deze functie hebben getekend.

Nu is het zo dat de EM vooral bedoeld is om de werkdruk bij de leerkrachten te verminderen. Die hoeven nu niet meer in de werkgroep voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Kinderboekenweek, sport-/speldagen, musical, schoolkamp e.d. Dat gaat nu de EM allemaal doen. Dat lijkt veel, maar ik kan me niet voorstellen (ik heb met al dit soort activiteiten veel ervaringen opgedaan) dat de EM al die tijd daarvoor nodig heeft.

Mijn tip voor de scholen met een EM is dan ook: 1. Probeer ook puur onderwijskundige zaken leuker, interessanter, boeiender te maken. 2. Zorg dat er meer (kleinere) leuke activiteiten gedurende het schooljaar plaatsvinden. Ik zal beide hieronder toelichten.

Het onderwijs kan veel leuker worden als je iemand (min of meer) hebt rondlopen die op allerlei manieren kan bijdragen. De EM kan bijvoorbeeld een toneelrol aannemen als er een bepaald thema in de klas aan de orde komt. Zelf heb ik dit meerdere malen met veel plezier mogen doen (een handwerkjuf, T.Rein bij verkeer, een enigszins gestoorde archeoloog…). De EM kan kinderen begeleiden, meehelpen en ideeën aanreiken als ze een spreekbeurt of presentatie gaan houden. De EM kan op zoek gaan naar video’s, leuke verwerkingsvormen, leuke onderzoekvormen e.d. op het internet die passen bij het thema in een klas en zo zijn er legio mogelijkheden.

Meer leuke activiteiten zijn erg goed te koppelen aan een schoolkrant. Zelf was ik (ooit) jarenlang hoofdredacteur van een schoolkrant en samen met een kinderredactie stelden we maandelijks een schoolkrant samen rond een gekozen onderwerp (een mix van informatie, spelopdrachten, komische aanvullingen, puzzels e.d.). Vaak werd er elke maand een speciale activiteit aan gekoppeld… een actie, kort maar krachtig. Ik kan er tientallen voorbeelden van geven, zoals een landing van ruimtewezens, een gymactiviteit met dominostenen, het favoriete voedsel van de minister van Onderwijs of de speurtocht naar het gouden paasei. De school bruiste op zo’n moment van het leven en de leerkrachten konden echt genieten van het enthousiasme en plezier van de kinderen. Zeker geen extra werkdruk, juist andersom.

Elke school zou eigenlijk een soort EM moeten hebben. De sfeer op een school zal er razendsnel door verbeteren en dat heeft zeer veel nut… zeker als je het vergelijkt met de bijdrage van (bijvoorbeeld) een IB’ er. Dat werk is vaak volstrekt nutteloos en verhoogt juist de werkdruk. Het is gewoon een kwestie van keuzes maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *