Bij BOVO kunt u terecht voor bijles

Het meeste effect zal de bijles hebben voor kinderen van klas 4 t/m klas 6 van de basisschool en studenten van de middelbare/hogere school. Onze manier van werken (betrokkenheid, prettige werksfeer, persoonlijke aandacht) is vooral gericht op de eigen motivatie van de leerling/student.

Behalve hulp bij taal en rekenen kunnen wij voor het Basis-Onderwijs vooral veel hulp bieden bij activiteiten zoals:

 • Het samenstellen van een werkstuk.
 • Het samenstellen van een muurkrant/poster.
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie.
 • Extra uitleg geven over stof binnen de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en verkeer.

Voor studenten van het Voortgezet Onderwijs is de hulp vooral gericht op:

 • Ondersteuning bij huiswerk.
 • Voorbereiding op proefwerken.
 • Extra uitleg voor bepaalde vakken (Nederlands, wiskunde…).
 • Het samenstellen van samenvattingen.

Na elk bijlesuur ontvangt u d.m.v. een volgblad een korte samenvatting van verrichte activiteiten.

Natuurlijk informeren wij u ook als er bepaalde zaken (werkhouding, resultaten, specifieke activiteiten) opvallen.

De bijles vindt plaats in een airco-frisse ruimte.
Een drankje is bij de prijs inbegrepen.

De momenten waarop bijles kan plaatsvinden is afhankelijk van de vraag en zal na overleg bepaald worden.

REGELS VOOR BIJLES

Voor de bijlessen hanteren wij de volgende regels:

 • Een kind moet minimaal 2x per week komen. Dit willen we om redelijk goed te kunnen volgen wat een kind allemaal voor school moet doen / waar ze mee bezig zijn. Dan kunnen we beter daarop inspelen en helpen.
 • Betaalt u per maand, dan willen we dat u VOORAF betaalt. Andere mogelijkheden zijn betaling per week of per les. Wij houden de betaling zo nauwgezet mogelijk bij, maar het kan geen kwaad als u dat ook doet.
 • Voor het komend schooljaar gelden de volgende betalingsregels:

Prive-bijles    = 40,- per uur
1 x per week = 35,-
2 x per week = 60,- (30,- per uur)
3 x per week = 75,- (25,- per uur)
4 x per week = 80,- (20,- per uur)

Bedenkt u dat de mogelijkheid ook bestaat dat een kind 2 uur achter elkaar kan komen!!!

 • Als een kind niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip en we ontvangen geen bericht, dan brengen we het volledige bedrag in rekening. Ontvangen we wel een bericht dan brengen we 10,- in rekening, behalve bij ziekte en speciale gelegenheden.

Probeer afspraken voor dokter/tandarts/groepswerk niet tegelijk met het bijlesuur te maken.

Adres: Balsamo 4, Ponton
e-mail: l.sybrandy@bovoaruba.com